Nowa kategoria: przepisy finansowe na sezon 2021

Limity budżetowe, system kontroli wydatków, organy i ich uprawnienia, harmonogram.
31.10.1918:42
Nataniel Piórkowski
2081wyświetlenia
Embed from Getty Images

Do porządku prawnego Formuły 1 wprowadzona zostanie od 2021 nowa kategoria, w której skład wejdą przepisy finansowe.

Najważniejszym ich filarem będzie wprowadzenie limitu budżetowego.

Domyślnie będzie on wynosił 175 milionów dolarów na sezon 2021. W zależności od tego, czy do kalendarza będą dodawane lub usuwane wyścigi, limit będzie podnoszony lub obniżany o milion dolarów.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami w kwestii limitów budżetowych obowiązywać będzie szereg wyłączeń: wynagrodzenia kierowców oraz kluczowej kadry zarządzającej (maksymalnie 3 osoby), wydatki marketingowe, obsługa gości, amortyzacja, działania niezwiązane z Formułą 1 czy obsługa historycznych bolidów.

Wprowadzony zostanie system nadzoru. Będzie on dotyczył następujących obszarów:

• transakcje z podmiotami powiązanymi - firmą matką a zespołem;
• transakcje zbywalne - dokonywane pomiędzy zespołami;
• badania i rozwój - z nakładami inwestycyjnymi ograniczonymi do 36 milionów dolarów na przestrzeni czterech lat.

Na zespołach będzie ciążył obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań finansowych, które będą poddawane audytowi. Zespół zajmujący się kontrolą wydatków (Cost Cap Administration) będzie uprawniony do badania i zgłaszania ewentualnych naruszeń limitu.

Powołany zostanie specjalny zespół orzekający w sprawie podejrzeń o złamanie limitu. Składał się on będzie z co najmniej sześciu sędziów. Pełny skład gremium to dwunastu sędziów. Izba otrzyma uprawnienia dyscyplinujące w zakresie wszelkich naruszeń dokonanych przez zespoły i kadrę zarządzającą - od ostrzeżeń po wykluczenia.

Zaprezentowano także szczegółowy plan wdrożenia limitów budżetowych.

• Grudzień 2019 - finalizacja ram regulacyjnych w zakresie wytycznych, wdrażania i szablonów.
• Koniec czerwca 2020 - dobrowolne przesłanie danych finansowych z sezonu 2019 do celów testowych, bez nakładania żadnych kar.
• Koniec marca 2021 - dobrowolne przesłanie sprawozdań finansowych za 2020 rok, bez nakładania żadnych kar.
• Koniec marca 2022 - obowiązkowe przekazanie kompletnych danych finansowych za 2021 rok. Rozpoczęcie działania panelu sędziowskiego, który może nakładać kary o charakterze finansowym i sportowym za sezon 2021.

Próby opóźnienia wejścia w życie nowego pakietu finansowego, podjęte przez Mercedesa i Red Bulla zostały odrzucone w połowie października. Zmiany w tym zakresie wymagałyby jednomyślnego poparcia. Sprzeciw miały zgłosić ekipy Ferrari i Williamsa.